Obiekty sportowe

 

Toruń (2015r.)

Zaprojektowanie i wykonanie (w GRI) zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przy...

Sosnowiec (2015r.)

Opracowanie projektu budowlanego oraz realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych zgodnie z opracowanym pr...

Piaseczno (2015 r.)

Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Piasecznie przy ul. 1 Maja 16.

Ogniwo Sopot (2015r.)

Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i rozbudowie stadionu im. E. Hodury w Sopocie.

Dynów (2015r.)

Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont in...

Skępe (2014r.)

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szk...

Warszawa - Targówek

Modernizacja boiska sportowego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie

Kraków (2014r.)

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyszk...

Jaktorów (2014r.)

Budowa boiska piłkarskiego o pow. 6.930 m2, o nawierzchni naturalnej trawiastej wraz z nawodnieniem i wyposażeniem...

Lębork (2014r.)

Budowa bieżni lekkoatletycznej o długości ok. 400m obejmującej budowę 6 torów na prostej i 4 torów na okrężnej, sk...