Obiekty sportowe

 

Brwinów (2004r.)

Wykonanie czterech kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, drenażem i...