Jak uzyskać certyfikat FIFA?

Instalowana na obiektach piłkarskich, trawa syntetyczna spełnia najwyższe standardy i umożliwia grę zarówno amatorom, jak i profesjonalistom, tym samym jest coraz częściej alternatywą do trawy naturalnej. W celu potwierdzenia wysokich parametrów użytkowych nawierzchni syntetycznej, FIFA przyznaje „certyfikat boiska”. W zależności od parametrów użytkowych, zainstalowana murawa może otrzymać certyfikat FIFA QUALITY (zastąpił on certyfikat FIFA 1 STAR) lub FIFA QUALITY PRO (dawniej: FIFA 2 STAR). Bardziej restrykcyjna, przeznaczona dla profesjonalnych obiektów jest druga wersja. Niezależnie od dokumentu, o który ubiega się placówka, warto przybliżyć kroki związane z jego uzyskaniem:

1. Już na etapie planowania, należy dokładnie przeanalizować miejsce, na jakim ma być wybudowany obiekt – czy spełnione są wymogi odnośnie wymiarów, a także czy posiada on odpowiednie właściwości podłoża.

2. Chcąc uzyskać certyfikację FIFA trzeba pamiętać, że mogą się o nią ubiegać wyłącznie producenci nawierzchni z trawy syntetycznej, mający licencję FIFA.

3. Kolejno, należy się zastanowić, jaki certyfikat jest nam potrzebny i od tego uzależnić wymogi odnośnie nawierzchni.

4. Warto ponownie podkreślić, że o certyfikat placówka nie występuje samodzielnie, a może ubiegać się wyłącznie producent trawy. On też jest właścicielem przyznanego certyfikatu, placówka otrzymuje tylko kopie.

5. Certyfikat jest wydawany wyłącznie nawierzchniom, które przeszły szereg testów, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i polowych. Pierwszym krokiem jest test nawierzchni w laboratorium licencjonowanym przez FIFA. Sprawdzane są m.in. trwałość nawierzchni, jej odporność na warunki atmosferyczne i interakcja piłki z nawierzchnią. Po przejściu testów laboratoryjnych, przeprowadzane jest badanie na ułożonej już murawie. Jeśli badania polowe, potwierdzą spełnienie wymagań, akredytowane laboratorium wysyła wyniki badań do FIFA, która na tej podstawie przyznaje certyfikat. Certyfikat FIFA QUALITY jest ważny 3 lata, natomiast certyfikat FIFA QUALITY PRO - 12 miesięcy, po tym czasie należy przeprowadzić re-certyfikację.