Mieszkowice - Techników (2023r.)

Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą