Łomianki - Staszica (2021)

Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS Zadanie 2019/09.