Gdańsk Smoleńska (2013r.)

Przedmiotem niniejszego zamówienia była przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego. Wykonano prace polegające na:

  1. robotach ziemnych związanych ze zmianą nawierzchni trawiastej na nawierzchnie syntetyczną;
  2. remoncie istniejącego oświetlenia;
  3. demontażu trybuny ziemnej umocnionej płytami chodnikowymi;
  4. budowie chodnika z kostki betonowej pod trybunami prefabrykowanymi;
  5. ułożeniu pieszych ciągów komunikacyjnych;
  6. rozbudowie szkolnego systemu monitoringu poprzez zamontowanie kamer wizyjnych na projektowanych masztach oświetleniowych wraz z włączeniem do istniejącej sieci monitoringu szkoły;
  7. ogrodzeniu boiska z elementów stalowych panelowych;
  8. montażu systemów piłkołapów;
  9. montażu kontenerów magazynowych;
  10. dostawie i montażu elementów małej architektury: tablicy informacyjnej, koszy na odpadki, prefabrykowanych trybun;