Nowoczesne Budownictwo Sportowe - Ośrodek Hutnik Warszawa

Zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego na łamach magazynu "Przegląd Budowlany" opisującego nowoczesne budownictwo sportowe na przykładzie wykonywanej przez nas inwestycji pn. "Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 w Warszawie".