Konferencja Klubu Infrastruktury Sportowej

udział w Konferencji Członków Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej "Kołobrzeg 2010"

W kwietniu przedstawiciele firmy Gardenia Sport wzięli udział w konferencji mającej na celu wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją inwestycji.