Aktualności

Cykl fotografii Piotra Sikory prezentujący grupy etniczne pochodzące z różnych stron świata w polskich strojach ludowych.
Wypowiedź Tomasza Bernat w Rzeczpospolitej nt. przyszłość boisk
Notka prasowa w gazecie Tygodnik Tucholski dotycząca odbioru boisk w Kiełpinie i Legbądzie
Notka prasowa w tygodniku Ciechanowskim nt. boiska w Żurominie
Od 2005 roku nasza działalność jest oparta o normę ISO 9001:2000