Data realizacji: 
2015-10-30
Lokalizacja: Sosnowiec - Orląt Lwowskich 11
Inwestor: 
Gmina Sosnowiec
Nawierzchnia: 
poliuretan
Zakres prac: 
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i budowie boisk w ramach zadań pod nazwą: „1.Modernizacja boiska szkolnego przy sportowej szkole podstawowej Nr 17, (ul. Zamkowa); 2.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 8 w Sosnowcu, (ul. Teatralna); 3.Budowa boisk szkolnych przy ZSO nr 12, (ul. B. Jasieńskiego); 4.Tworzenie i rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku oraz prowadzenia aktywnego trybu życia i poprawy kondycji fizycznej dzieci i dorosłych w obszarze nr 7, (Modernizacja boiska do siatkówki na terenie Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Orląt Lwowskich)”