Pozyskiwanie dofinansowania obiektów sportowych obejmujące budowę lub modernizację stadionów czy też boisk sportowych możliwe jest dzięki funduszom unijnym oraz środkom krajowym pochodzącym z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędów Marszałkowskich Województw oraz Urzędów Miast i Gmin.

Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w 2017roku uzyskać można w ramach ogłoszonych przez Ministra programów:

  1.  Program rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu (strategiczny);
  2.  Program rozwoju infrastruktury ponadlokalnej  (ponadlokalny);
  3.  Program modernizacji infrastruktury sportowej (remontowy);
  4.  Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej (szkolny);
  5.  Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej (LA).

Infrastruktura sportowa może być wspierana także dzięki funduszom europejskim, głównie dzięki regionalnym programom operacyjnym - szczegóły na temat programów są dostępne na stronach regionalnych programów operacyjnych, dedykowanych poszczególnym województwom.