Data realizacji: 
2011-07-15
Lokalizacja: Zegrze - ul. Juzistek
Inwestor: 
Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Typ obiektu: 
bieżnia
boisko do piłki nożnej
boisko do siatkówki i koszykówki
domek sędziowski
tor przeszkód
Nawierzchnia: 
poliuretan
trawa naturalna
Zakres prac: 
Budowa toru przeszkód wraz z obiektami pomocniczymi oraz przebudowa istniejącego Ośrodka Sprawności Fizycznej w kompleksie wojskowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót na terenie kompleksu wojskowego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu związanych z:

  1. remontem drogi dojazdowej o pow. łącznej 1065,85 m2;
  2. remontem nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej (wraz z nawodnieniem) ;
  3. budową boiska do piłki siatkowej i koszykowej;
  4. budową domku sędziowskiego (kubatura 368 m2) wraz z podjazdem i chodnikami;
  5. budową czterech wiat (wraz z trybunami);
  6. budową elektroenergetycznej sieci kablowej obejmującej zasilanie domku sędziowskiego, obiektu, oświetlenia zewnętrznego na słupach oświetleniowych, zasilania wiat oraz system nagłośnienia i system pomiaru czasu.
Gotowy obiekt: 
Referencje: