Obiekty sportowe

 

Kadzidło (2010r.)

Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Kadzidle.

Tłuściec (2010r.)

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej im. Miko...

Warszawa, ul. Osowska (2010r.)

Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 przy ul. Osowskiej...

Łuków (2010r.)

Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie w ramach programu "Moje boisko – O...

Marki (2010r.)

Ułożenie nawierzchni na boisku do piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, na bieżni oraz na placu zabaw w ramach zadan...

Warszawa - ul. Okulickiego (2010r.)

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w rejonie ulic Mikołajczyka i Okulickiego w Warszawie

Warszawa - ul. Zakroczymska (2010r.)

Wykonanie bieżni poliuretanowej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących w Warszawie.

Sobolew (2010r.)

Budowa Szkolnego Kompleksu Sportowego przy Zespołach Szkół w Sobolewie

Łuków Aleksandrów (2010r.)

budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie

Warszawa - ul. Różana (2010r.)

Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24 w W...