Jarosław - Piekarska (2020r.)

Budowa stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej wraz z kompleksem lekkoatletycznym