Banino (2013r.)

W zakres zadania pn. „Budowa boisk, dróg i stacji trafo w Baninie (etap I – A1) wchodziło:

 1. budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami boiska i piłkochwytami;
 2. budowa boisk i obiektów o nawierzchni poliuretanowej: boiska do koszykówki, bieżni lekkoatletycznej, boiska do piłki ręcznej, skoku w dal;
 3. wyposażenie zewnętrzne boisk;
 4. budowa części ogrodzenia terenu;
 5. budowa układu komunikacyjnego w obrębie terenu objętego etapem I-A1;
 6. obsianie trawą terenu bez nasadzeń;
 7. budowa sieci kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową;
 8. budowa wodociągu;
 9. budowa kanalizacji deszczowej;
 10. budowa oświetlenia terenu wraz z małą architekturą (m.in. ławki, stojaki na rowery, pojemniki na odpadki);
 11. wykonanie prac budowlanych związanych ze wzmocnieniem skarpy.