Podbudowa asfaltobetonowa

Podbudowa asfaltobetonowa

Schemat przekroju boiska

  1. nawierzchnia: poliuretan, trawa syntetyczna lub akryl
  2. warstwa ścieralna asfaltu: 3 cm
  3. warstwa wiążąca asfaltu: 4 cm
  4. kliniec: 2 - 3 cm
  5. tłuczeń kamienny: 8 - 10 cm
  6. piasek: 10 cm
  7. grunt rodzimy

Charakterystyka podbudowy

  • bardzo dobra wytrzymałość
  • odporność na zniszczenia
  • odporność na warunki atmosferyczne