Badanie stanu nawierzchni z trawy syntetycznej

Obiekty sportowe wykonane z trawy syntetycznej wraz z upływem czasu ulegają zniszczeniu, tracą swoje parametry użytkowe i estetyczne, a także mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.  Nie ma jasno sprecyzowanego okresu, po jakim definitywnie nawierzchnia traci swoje właściwości. Zależy to od wielu czynników takich jak na przykład: intensywność użytkowania, użyte materiały, doświadczenie ekipy instalującej nawierzchnie, a także częstotliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-konserwujących. 

Nasza firma posiada sprzęt, pozwalający sprawdzić czy obiekt wykonany z trawy syntetycznej przeznaczony do gry w piłkę nożną lub rugby nadal spełnia swoje funkcje. Zachęcamy do kontaktu, w celu umówienia się na badanie terenowe,  podczas którego nasi pracownicy zbadają następujące parametry:

  • Pionowe odbicie piłki - badanie polega na swobodnym spadaniu piłki z wysokości 2 m na nawierzchnie boiska.

  • Toczność piłki - podczas badania piłka zostaje swobodnie puszczona po pochylni o kącie 45o z wysokości 1 m na badana nawierzchnię.

  • Opór obrotowy - urządzenie badawcze posiada okrągłą stopę z korkami, która zagłębia się w nawierzchnie boiska. Stopę obraca się do momentu ustąpienia oporu, do wykonania obrotu o 45 o. Wartość siły w Nm odczytuje się z klucza dynamometrycznego.

  • Amortyzacja nawierzchni - badanie amortyzacji polega na wyznaczeniu jej wartości poprzez zrzucenie obciążenia na stopę pomiarową wyposażoną w sprężynę i czujnik przyspieszenia, który rejestruje siłę uderzenia. Maksymalna wartość siły amortyzacji zostaje zanotowana i porównana z tak samo mierzoną wartością na betonie.

  • Deformacja nawierzchni - badanie deformacji nawierzchni polega na wyznaczeniu jej wartości, poprzez zrzucenie obciążenia na stopę pomiarową wyposażoną w sprężynę i czujniki odkształcenia, które rejestrują wartość ugięcia nawierzchni po zrzuceniu obciążenia.       

  • Wysokość wypełnienia - grubość całkowitą wypełnienia określa się za pomocą trzech sond, które pozwalają określić grubość warstwy wypełnienia.

  • Równość nawierzchni - równość nawierzchni sprawdza się liniałem mierniczym o długości 3 m, sprawdzając odchylenie od nawierzchni na całej jego długości.

  • Wymiary boiska i pola gry - wymiary boiska powinny być zgodne z projektem, czyli z wymiarami deklarowanymi w zleceniu badania.

  • Grubość maty (jeśli jest wymagana) - grubość i rodzaj maty musi być zgodny z raportem z badań laboratoryjnych zastosowanej nawierzchni.