Dofinansowania z UE

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 nie przewidują oddzielnych programów dofinansowujących budowę obiektów sportowych. Jednak, w niektórych działaniach czasami dopuszczalne są inwestycje dotyczące sportu,  jako element szerszego projektu. W sprawach dofinansowań zalecamy kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w swoim regionie. Pełna lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich znajduje się na stronie:http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ .