Orły Polskiego Budownictwa

zgłoszenie do konkursu Orły Polskiego Budownictwa

Konkurs ma na celu wyłonienie firm z sektora budownictwa, które w każdej dziedzinie swojej pracy kierują się zasadami bezpieczeństwa, profesjonalizmu i innowacyjności. Wyniki konkursu w październiku.