Gardenia Sport - Orłem Polskiego Budownictwa

23 października 2010 roku Gardenia Sport Sp. z o.o. zajęła zaszczytne II miejsce w ogólnopolskim konkursie Orły Polskiego Budownictwa w kategorii: „Budownictwo Komercyjne, Sportowe i Użyteczności Publicznej”.

- orły.JPG