Boiska i Stadiony

W numerze 15/2016 magazynu "Boiska i Stadiony" napisano artykuł nt. obiektu sportowego w Sopocie, którego byliśmy Generalnym Wykonawcą.