Data realizacji: 
2014-11-15
Inwestor: 
Gmina Miejska Kraków
Klient: 
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Typ obiektu: 
boisko wielofunkcyjne
Nawierzchnia: 
poliuretan
Zakres prac: 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi.