Data realizacji: 
2013-10-30
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki - ul. Nowowiejska 5/7
Klient: 
Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki
Typ obiektu: 
boisko piłkarskie
Nawierzchnia: 
trawa syntetyczna
Zakres prac: 
Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim -uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą. Boisko otrzymało Certyfikat FIFA 2 STAR.

Przedmiotem zamówienia była Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim (ul. Nowowiejska 5/7) polegająca na przebudowie boiska o sztucznej nawierzchni wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej.

Dokończenie zadania polegało na:

  1. zakończeniu wykonywania podbudowy boiska wraz z wykonaniem badań zagęszczenia podbudowy na całej powierzchni boiska oraz dokładnym wyrównaniem pod nawierzchnię z trawy syntetycznej;
  2. wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej Xtreme Turf Premier WX 50 (wysokość trawy 50 mm);
  3. wykonaniu robót ziemnych, kształtowaniu skarpy i przygotowaniu podłoża pod konstrukcję żelbetową trybun;
  4. wykonaniu żelbetowych elementów trybun;
  5. wykonaniu całości robót wykończeniowych trybun zgodnie z dokumentacją projektową;
  6. zakończeniu budowy infrastruktury towarzyszącej tj.: instalacji oświetleniowej, instalacji nagłaśniającej, instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz robót ogrodzeniowych;
  7. budowie 2 piłkochwytów oraz wyposażenia obiektu wg dokumentacji projektowej;
  8. uzyskaniu dla zastosowanego systemu nawierzchni boiska certyfikatu FIFA 2 STAR.
Wygląd obiektu w trakcie trwania prac: 
Gotowy obiekt: 
Certyfikaty: