Data realizacji: 
2015-07-30
Lokalizacja: Sopot - Jan z Kolna 18
Inwestor: 
Gmina Miasta Sopotu
Typ obiektu: 
rugby
Nawierzchnia: 
trawa syntetyczna
Zakres prac: 
Wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji i rozbudowie stadionu im. E. Hodury w Sopocie.

Zadanie inwestycyjne obejmowało prace renowacyjne oraz rozbudowę istniejącego obiektu. Firma Gardenia Sport Sp. z o.o., która wygrała przetarg, oszacowała wartość prac na ok. 6 mln złotych. Remont obiektu był możliwy dzięki środkom finansowym pochodzącym z budżetu miasta oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu. Stadion użytkowany jest przez Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot, który swoją działalność prowadzi w tym miejscu od 1963 roku.

Jedną z kluczowych zmian był montaż trawy syntetycznej. Murawę na boisko o wymiarach 127m x 80m, specjalnie na tą inwestycję, wyprodukowała firma Tarkett. Trawa o wysokości 65 mm, zamontowana na macie e-layer 25 mm, została wypełniona pierwotnym granulatem EPDM. Spełnia ona standardy stawiane przez federację IRB i FIFA, co zostało potwierdzone przez stosowne certyfikaty, dowodzące, że obiekt jest przystosowany do rozgrywania meczów rugby i piłki nożnej najwyższej rangi.

Oprócz wymiany nawierzchni, boisko zostało wyposażone w bramki, ławki dla zawodników, trenerów i sędziów, a także w tablicę wyników. Wykonawca utwardził również wszystkie ciągi piesze i pieszo-jezdne przy obiekcie o łącznej powierzchni 647 m kw., stworzył ogrodzenie boiska z paneli wraz z piłkochwytami i zapewnił mu oświetlenie z wykorzystaniem sześciu masztów oświetleniowych o wysokości 20 m. Rozebrany został także istniejący budynek techniczny, a na jego miejscu stanął nowy, wyposażony w zaplecze szatniowo-sanitarne. Przebudowa nie objęła trybun, których remont zaplanowany jest na kolejne lata.

 

Wygląd obiektu w trakcie trwania prac: 
Gotowy obiekt: 
Certyfikaty: