Celem programu jest poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również w miarę możliwości-umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.msport.gov.pl