Celem programu rozwoju infrastruktury ponadlokalnej, jest poprawa i rozwój stanu podstawowej infrastruktury sportowej, poprzez wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych najlepiej o ponadlokalnym zasięgu działania.  W tym w szczególności: kryte pływalnie, kryte lodowiska, pełnowymiarowe boiska piłkarskie, infrastruktura klubów wioślarskich, kajakowych i żeglarskich, trasy do turystyki aktywnej (w tym rowerowe i kajakowe), „wielofunkcyjne strefy aktywności (kompleksy obiektów o przeznaczeniu międzypokoleniowym)”.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://www.msport.gov.pl