Celem programu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej w ujęciu ilościowym i jakościowym. W wyniku realizacji programu zostaną dofinansowane obiekty o różnych warunkach funkcjonalnych i realizacyjnych, zarówno przeznaczone na potrzeby treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiające - w miarę możliwości - profesjonalne współzawodnictwo sportowe.

Dofinansowaniem w ramach programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudów oraz remontu obiektów lekkoatletycznych, w 4. Wariantach realizacyjnych i 2 typach funkcjonalnych:

            1) obiekty treningowe

             2) obiekty certyfikowane

Warianty obiektów realizowanych w ramach programu:

           - Wariant 200m;

           - Wariant 300/333m; 

           - Wariant 400m;

           - Wariant z bieżnią prostą.

Szczegóły dotyczące programu są dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki - http://www.msport.gov.pl