Uprzejmie informujemy, iż nasza firma została członkiem IAKS Polska. Organizacja ta jest skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów o tematyce sportowej i rekreacyjnej, z którymi każdego dnia zmierzają się gminy i samorządy. Liczymy iż współnie z  IAKS Polska uda nam się realizować misję, jaką  jest praca na rzecz rozwoju i poprawy stanu Polskiej Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej.